Project SOS

Project SOS is een project dat in 2014 voor het eerst door EMSA georganiseerd werd om het gebrek aan kennis op het vlak van voorbehoedsmiddelen, seks en
relaties bij jongeren op te vangen. Met dit project trachten we bepaalde taboes over seks en voorbehoedsmiddelen op een leuke manier bespreekbaar te maken
in het secundair onderwijs. We gebruiken hiervoor een pakket -Tussen de lakens- dat ontwikkeld werd door Sensoa. Geneeskunde studenten van alle jaren
kunnen zich vrijwillig opgeven om deel te nemen aan dit project. Zij krijgen een korte opleiding door een Sensoa medewerker die werkt met het ‘Tussen de
lakens’-pakket. Daarna worden groepjes van 2 personen gemaakt. Elk groepje zal een klas toegewezen krijgen waar ze gedurende een namiddag belangrijke
kennis doorgeven aan de leerlingen, en ingaan op de vragen die de leerlingen zelf hebben.

In het voorjaar van 2014 is in het derde middelbaar van het Sint-Ursula instituut het SOS-project van start gegaan. De reacties van de leerlingen waren
over het algemeen zeer positief. Vanwege dit succes hebben we het project in 2015 uitgebreid naar een extra school, het KTA Da Vinci. De leerlingen konden
op het einde van de sessie een evaluatieformulier invullen, waarbij ze ook konden aangeven op welke onderwerpen ze liever wat dieper hadden ingegaan. Met
deze nuttige feedback willen we van elke volgende editie een nog groter succes maken.

De reacties van de studenten die de sessie hebben gegeven waren tevens zeer positief. Ook zij hadden enkele nuttige tips voor een nog vlotter verloop,
waarmee volgende keren zeker rekening zal gehouden worden.

vrijdag 23 maart 2018 - 12:30 tot 16:00
vrijdag 2 maart 2018 - 12:30 tot 16:00
vrijdag 4 maart 2016 - 13:00
maandag 29 februari 2016 - 13:00
vrijdag 27 februari 2015 - 13:30
dinsdag 24 februari 2015 - 13:00