De Club

EMSA-Antwerp vzw is de Antwerpse afdeling van de European Medical Students’ Association (EMSA-Europe). Dit is een internationale vereniging die het contact tussen geneeskundestudenten uit verschillende landen bevordert. Een enthousiast team zorgt voor de organisatie van tal van evenementen tijdens het jaar. Deze evenementen hebben als doel:

  • Het verzamelen en overdragen van kennis, inclusief diegene die niet in de studieboeken te vinden valt.
  • Geneeskunde en gezondheidszorg dichter bij de bevolking brengen.
  • Het vormen van een netwerk tussen geneeskundestudenten binnen België maar ook op Europees en internationaal niveau.

Iedereen is meer dan welkom om aan onze evenementen deel te nemen. Een overzicht van onze diverse activiteiten vind je op deze site. Ben jij geïnteresseerd om deel uit te maken van het geëngageerde EMSA-Antwerpen-team? Spreek dan zeker iemand van onze leden aan of stuur een mailtje naar infoatemsa [dot] be. Alvast veel leesplezier op onze site en tot op een van onze activiteiten! We zijn ook te vinden op Facebook!

Voorzitter EMSA