BeMSA

Met de werkgroep BeMSA vertegenwoordigen wij de Antwerpse studenten in de gelijknamige organisatie BeMSA.

BeMSA, wat staat voor Belgian Medical Students’ Association, heeft zich verscheidene doelen gesteld. Eerst en vooral wil het een overkoepelende organisatie zijn via dewelke studenten van alle Belgische geneeskunde faculteiten in contact met elkaar kunnen treden om informatie en ervaringen uit te wisselen met elkaar, zowel op vlak van onderwijs als op sociaal, cultureel en ethisch gebied.

Het wil ook een meerwaarde bieden aan de studenten binnen hun opleiding geneeskunde aan de hand van lezingen, short courses en participatie in projecten in domeinen die traditioneel minder aan bod komen tijdens de opleiding, zoals global health, vluchtelingen en mensenrechten, Europese integratie en dergelijke meer. Zo kunnen studenten hun kennis en vaardigheden benutten, vergroten en delen met de samenleving.

Tot slot heeft het zich ook als doel gesteld toe te treden tot IFMSA, de “International Federation of Medical Students’ Associations”. Hiermee willen we participeren in een internationale organisatie die zich al 60 jaar engageert in deze domeinen. We willen hen ook steunen om hun boodschap uit te dragen in België en de rest van de wereld.

Bovendien willen we onze studenten een gemakkelijkere toegang verschaffen tot IFMSA’s netwerk van professional & research exchange zodat studenten die meer willen dan alleen meer lokale projecten, naar het buitenland kunnen om daar indrukken op te doen van de lokale gezondheidszorg en om met hun eigen kennis en vaardigheden een bijdrage te kunnen leveren aan de lokale samenleving.

zaterdag 11 oktober 2014 - 9:00